Informatie over Diamond Facility.

Bedrijfsprofiel

Diamond Facility is uw betrouwbare partner bij al uw vragen over schoonmaak en dienstverlening. Door onze jarenlange ervaring weten we goed wat de wensen op dit gebied zijn. We vinden het daarbij belangrijk om een goede werkrelatie met onze opdrachtgevers te hebben. Vandaar dat heldere communicatie en een optimale inzet van onze medewerkers en middelen bij ons voorop staan. De uitgangspunten van Diamond Facility zijn dan ook: continuïteit, uitstekende kwaliteit en punctualiteit.

Bedrijfsstructuur

Diamond Facility heeft een heldere structuur. Dat geldt voor de interne organisatie, maar zeker voor de contacten met onze relaties. Onze offertes zijn eenduidig, d.w.z. dat de schoonmaak en dienstverlening helder op papier staan. Bij eventuele vragen zijn de verantwoordelijke personen direct aanspreekbaar. Dus zeer korte communicatielijnen!

Door onze manier van werken zijn de prestaties van de medewerkers op elk moment controleerbaar, waardoor wij in staat zijn u op de hoogte te houden van de status en voortgang van de opdracht.

Binnen Diamond Facility zijn er drie functieniveaus: 

Het managementniveau, dat belast is met de algemene bedrijfsvoering;

Het middenmanagement, dat direct verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking en de projecten;

Het uitvoerende niveau, dat bestaat uit de voorman/vrouw in samenwerking met de interieurverzorgers.

Personeelsbeleid

Diamond Facility hecht grote waarde aan goede en gemotiveerde medewerkers die op de projecten werkzaam zijn. Vandaar dat zij binnen ons bedrijf op vakkundige wijze worden ingewerkt. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers zijn ervaring, motivatie en betrouwbaarheid van groot belang. De communicatie met onze medewerkers is direct en persoonlijk. Op die manier is de betrokkenheid bij de projecten optimaal en is de inzet zeer flexibel.

Kwaliteit

De zorg voor kwaliteit staat voorop door een perfecte werkvoorbereiding en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. Het werken met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, ondersteund met duidelijke en overzichtelijke werkprogramma’s en de daarbij behorende uitvoeringsfrequenties. Dit alles door middel van heldere communicatie.
De kwaliteit wordt gewaarborgd door de dagelijkse controle te laten uitvoeren door een hooggekwalificeerde voorman/vrouw. Één keer per maand vindt er steekproefsgewijs een controle plaats door iemand op managementniveau. Tevens is er een logboek voor de dagelijkse communicatie. Dit biedt u de zekerheid dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen.

Kortom, bij Diamond Facility kiest u voor kwaliteit. De nauwgezette werkvoorbereiding, correcte uitvoering van de werkzaamheden, heldere communicatie en de goed opgeleide, gemotiveerde en betrouwbare medewerkers dragen bij aan continuïteit en constante hoge kwaliteit.